schabowe

admin
Keymaster
Posted on 9 kwietnia 2005 at 16:14

[b]"Kieszonkowe schaboszczaki" [/b]
kotlety schabowe z ko¶ci±, trochê grubsze ni¿ normalnie
plastry ananasa (mniej wiêcej æwieræ plastra na 1 kotlet)
szynka w plastrach (pó³ plasterka na kotlet)
ser ¿ó³ty (w plastrach)
1 jajko
bu³ka tarta
Kotlety ponacinaæ tak aby powsta³a kieszeñ (a¿ do ko¶ci). Ka¿d± kieszonkê nadziaæ ananasem, szynk± i zó³tym serem. Wyka³aczk± lub nitk± "zabezpieczyæ" otwór. Obtoczyæ w jajku i bu³ce tartej. Usma¿yæ na patelni.

przepis na konkurs:)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email