Re:Węgry

Home Forums Działy Kuchnie Świata Węgry Re:Węgry

Administrator
Keymaster
Posted on 24 września 2005 at 16:43

By³em kilka razy przejazdem – wiêc odrobinke poprubowa³em ale nie tyle co bym chcia³.

Niestey nie mia³em okazji zpróbowaæ placka po wêgiersku w orginale (to by³ ma³y dowcip).

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email