Re:Vjesja, jak Twój ogródek?

Home Forums Działy Hudy Park Vjesja, jak Twój ogródek? Re:Vjesja, jak Twój ogródek?

Katarzyna
Participant
Posted on 9 kwietnia 2005 at 23:33

Vjesja, ja Ciebie rozumiem i nie potêpiam. Co nie przeszkadza mi ¶limaczków ¿a³owaæ. Ale zaraz, Ty piszesz o tych bezskorupkowych. Czy¿by ca³a rodzina zabija³a niewinne skorupkowe za te drugie?:mad:
Kiedy¶ dawno temu wyhodowa³am z pestek figi kilka ro¶linek (cholera, nigdy nie wiem, mo¿e to by³ daktyl, taka pojedyncza wrzecionowata pestka, a nie tysi±ce drobnych). Wyros³y mi piêkne, ale potem co¶ musia³am zrobiæ nie tak, bo wszystkie mi pad³y:( To by³o w zamierzch³ych czasach i nie by³o ³atwo o jakie¶ info. Mo¿e jeszcze kiedy¶ spróbujê.
Jeszcze wrócê do ¶limaków: a nie ma jakiego¶ odstraszacza? Tak, ¿eby sobie ¿ar³oki posz³y. A swoj± drog± zawsze wiedzia³am, ¿e nadmiar alkoholu zabija. 😉
Pozdrawiam
B.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email