Re:udka kurczaka nadziewane

Home Forums Przepisy czytelników Szukam przepisu na…. udka kurczaka nadziewane Re:udka kurczaka nadziewane

Grzegorz
Participant
Posted on 13 października 2005 at 23:39

Ja robiê ca³ego kurczaka nadziewanego .
Po³o¿yæ kurczaka na desce brzuchem do spodu 1,5kg,przeci±æ wzd³u¿ grzbietu i powoli wytrybowaæ wszystkie ko¶ci musi byæ bardzo ostry nó¿.
Nastêpnie natrzeæ w ¶rodku przyprawami wedle uznania ja u¿ywam wegety i czosnkiem ,zeszyæ zostawiaj±c otwór z ty³u .
Farsz
1 kg miêsa mieszanego zmieliæ
sól ,pieprz, czosnek ,starta cebula ,wegeta, du¿o zielonej pietruszki
1 namoczona bu³ka
2 jajka
wszystko dobrze wyrobiæ i nadziaæ kurczaka i uformowaæ zeszyæ otwór
folie aluminiow± posmarowaæ dobrze t³uszczem i zawin±æ szczelnie kurczaka
nagrzaæ dobrze piekarnik i w³o¿yæ blachê z ptokiem do pieczenia piec z pó³torej godziny pod koniec rozwin±æ folie ¿eby siê ³adnie przyrumieni³
mo¿na je¶æ na zimno wraz z wêdlinami lub na gor±co do obiadu
smacznego

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email