Re:Tradycja

Home Forums Re:Tradycja

admin
Keymaster
Posted on 16 marca 2005 at 00:50

A mo¿e to i lepiej, bo robiæ nie trzeba oraz – co czasem nawet wa¿niejsze – je¶æ nie trzeba… Ci±gle siê wszyscy odchudzaj±…A tak, to mo¿na naprawdê odpocz±æ, na wycieczkê pojechaæ i bez wyrzutów sumienia, ¿e PRZECIE¯ WYPADA SIE OBE¯REÆ, bo mama/ciocia/wujek/babcia itp. zrobi³a.
A czy nie zauwa¿y³a¶ faktu, ¿e w ¶wiêta zazwyczaj nie ma siê apetytu ?

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email