Re:to i ja się przedstawię

Home Forums Działy Hudy Park to i ja się przedstawię Re:to i ja się przedstawię

marek
Participant
Posted on 14 lutego 2005 at 12:18

Witaj serdecznie, to mi³o ¿e postanowi³a¶ zostaæ z nami, w naszej ma³ej spo³eczno¶ci. Z niecierpliwo¶cia oczekujemy na twoje przepisy, a i dla diety bezglutenowej jeste¶my w stanie przygotowaæ nowy dzia³. 🙂

[img size=150]http://www.inpoc.no/static/animation/kiss_101x80.gif[/img]

Post edited by: tinca, at: 2005/02/14 09:19

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email