Re:Szynkowar

Home Forums Przepisy czytelników Domowe wędliny Szynkowar Re:Szynkowar

Agnieszka
Participant
Posted on 23 kwietnia 2005 at 10:35

[b]Tinca[/b] masz racjê: okropne ustrojstwo z tego jest, ale jaki pyszny jest boczek nadziewany pieczarkami 😛 Ze wzglêdu na ostatnie "przeboje" z firmami miêsnymi i bezglutenowo¶ci± mojego syna postanowi³am zaj±æ siê w³asnorêcznym wyrobem wêdlinek. Muszê przywie¶æ od rodziców szynkowar i zaczynam dzia³aæ. Wkrótce mam nadziejê zacz±æ go¶ciæ czê¶ciej w tym dziale:)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email