Re:Szukam prostych, ciekawych dań

Home Forums Przepisy czytelników Szukam przepisu na…. Szukam prostych, ciekawych dań Re:Szukam prostych, ciekawych dań

admin
Keymaster
Posted on 8 czerwca 2005 at 16:46

Ko¶ci ze skrzyde³ek bardzo ³atwo daj± siê wyj±æ.Potrzebny jest tylko ostry , ma³y no¿yk z czubkiem. Je¿eli boisz siê, ¿e nie wyrobisz siê w dniu imienin, to skrzyde³ka zrób dzieñ wcze¶niej, tylko ich nie piecz. Pozostaw je w lodówce nadziane farszem. A upiec zd±¿ysz w dniu imienin. Wêdlina u mnie te¿ nie idzie na imprezach, ale stawiam j± na niewielkich pó³miskach ,³adnie udekorowan±, tak ¿e dekoracji jest wiêcej ni¿ wêdlin. Przepisy na sa³atki podam Ci innego dnia.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email