Re:Szukam prostych, ciekawych dań

Home Forums Przepisy czytelników Szukam przepisu na…. Szukam prostych, ciekawych dań Re:Szukam prostych, ciekawych dań

admin
Keymaster
Posted on 8 czerwca 2005 at 14:38

Impreza typowo sto³owa, wa¿ne jest te¿ to, ¿e jeszcze siê nie wprowadzi³am (tj kuchniê mam zagospodarowan±), jakie¶ drobne prace m±¿ bêdzie jeszcze robi³ dlatego jestem zdana w zasadzie na siebie, mój pomocnik to 4-letnia córka (du¿o mi pomaga, jak ma oczywi¶cie ochotê)
Pozdrawiam i czekam

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email