Re:Szukam prostych, ciekawych dań

Home Forums Przepisy czytelników Szukam przepisu na…. Szukam prostych, ciekawych dań Re:Szukam prostych, ciekawych dań

admin
Keymaster
Posted on 10 czerwca 2005 at 11:36

Dziêkuje Krystyno za wszystkie rady!
Mój m±¿ zainteresowa³ siê tymi skrzyde³kami, z pracami te¿ siê chyba wyrobi wiêc pomo¿e z wyjmowaniem kostek (takie prace zazwyczaj na niego spadaj±), kotleciki z pieczarkami te¿ do zastanowienia, jak równie¿ karkówka.
Mam ju¿ umówone kupno miêska wieprzowego na przysz³± sobotê, powinno starczyæ tej karkówce czasu.
Imieniny zrobimy w koñcu 02 VII, mój m±¿ Pawe³ – 29 VI

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email