Re:Szukam prostych, ciekawych dań

Home Forums Przepisy czytelników Szukam przepisu na…. Szukam prostych, ciekawych dań Re:Szukam prostych, ciekawych dań

admin
Keymaster
Posted on 9 czerwca 2005 at 09:59

Wiolu, je¿eli smakowa³y pieczarki faszerowane to bêd± smakowa³y równie¿ skrzyde³ka. Je¿eli uznasz , ¿e wykonanie ich jest zbyt k³opotliwe to mo¿esz zrobiæ kotleciki schabowe nadziewane pieczarkami. Farsz taki jak do skrzyde³ek. Kotlety rozbijasz , posypujesz przyprawami, nak³adasz farsz , sk³adasz na pó³ i spinasz wyka³aczk± , nastêpnie panierujesz i pieczesz na do¶æ g³êbokim oleju. Co o tym my¶lisz.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email