Re:szpinakożercy wszystkich krajów

Home Forums Działy Forum Szpinakowe szpinakożercy wszystkich krajów Re:szpinakożercy wszystkich krajów

Magda
Participant
Posted on 8 marca 2005 at 20:10

Przy³±czam siê i ja do szpinako¿erców. A na dobry pocz±tek mam przepis na placek ze szpinakiem (z programu Mak³owicza, zdaje siê).
Ciasto:
– 300 g m±ki,
– sól,
– ciep³a woda,
– 6 ³y¿ek oliwy.
Zagnie¶æ ciasto i podzieliæ na dwie czê¶ci: wiêksz± – na spód, a mniejsz± – na wierzch. Sch³odziæ. Rozwa³kowaæ i wy³o¿yæ na tortownicê tak, aby wychodzi³o ponad brzegi.
Farsz szpinakowy:
– mas³o,
– cebula (zez³ocona na ma¶le),
– 1 kg szpinaku (dodaæ do cebuli i dusiæ 10 minut; ostudziæ i dodaæ pozosta³e sk³adniki),
– 2 ¿ó³tka,
– ga³ka muszkato³owa,
– 300 g zmielonego twaro¿ku,
– ¿ó³ty ser (starty na tarce),
– natka pietruszki.
Wy³o¿yæ szpinakowy farsz na ciasto. Zrobiæ dziury w farszu, a w nie wbiæ jajka (od 5 do 7 sztuk). Przykryæ pozostawionym ciastem i zagi±æ brzegi na zak³adkê i posmarowaæ ¿óltkiem.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email