Re:szpinakożercy wszystkich krajów

Home Forums Działy Forum Szpinakowe szpinakożercy wszystkich krajów Re:szpinakożercy wszystkich krajów

Katarzyna
Participant
Posted on 24 lutego 2005 at 23:48

Anerite: pewnie tak, ale jaki¶ czas temu mia³am koszmarnie wysoki poziom cholesterolu i zaczê³am z tym walczyæ. Od tego czasu w zasadzie prawie wy³±cznie u¿ywam oliwy. Chocia¿ masz racjê, jaja na oliwie nie s± moim szczytem marzeñ.
Vjesja: w ¿yciu nie chcia³am Ci do³o¿yæ. No, dobra, mo¿e troszeczkê :laugh:
Ale czy Ty nigdy nie próbowa³a¶ szpinaku???? Je¶li nie, to marsz do jakiej¶ dobrej restauracji i zamów co¶ ze szpinaczkiem!!! Kiedy¶ w jakiej¶ w³oskiej knajpce jad³am tortellini zapiekane w sosie szpinakowym z kawa³kami szynki, du¿± ilo¶ci± sera, MNIAM! My¶lê, ¿e to idealna potrawa dla pocz±tkuj±cych szpinako¿erców. Mo¿e dasz siê namówiæ ;)?
B.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email