Re:szpinakożercy wszystkich krajów

Home Forums Działy Forum Szpinakowe szpinakożercy wszystkich krajów Re:szpinakożercy wszystkich krajów

Katarzyna
Participant
Posted on 15 lutego 2005 at 00:26

Tak siê zdziwi³a¶, ¿e a¿ mi g³upio siê zrobi³o i jutro polecê sobie trochê tej kaszy kupiæ 😉 :laugh:
A powa¿nie, to nie jad³am. Albo mo¿e jad³am, tylko nie pamiêtam. W ka¿dym razie na pewno spróbujê. I czekam na Twoje przepisy.
B.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email