Re:szpinakożercy wszystkich krajów

Home Forums Działy Forum Szpinakowe szpinakożercy wszystkich krajów Re:szpinakożercy wszystkich krajów

Katarzyna
Participant
Posted on 14 lutego 2005 at 17:18

Witam szpinakosympatyczkê!
Cieszê siê, ¿e jadacie szpinak. Te kotleciki s± rzeczywi¶cie fajne. Zachêcam. I bardzo chêtnie poczyta³abym sobie Twoje przepisy na canelloni i na go³±bki. Te ostatnie szczególnie mnie zainteresowa³y ze wzglêdu na kaszê jaglan±, której jeszcze nie jad³am.
Pozdrawiam
B.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email