Re:Szpinakowe przepisy

Home Forums Działy Forum Szpinakowe Szpinakowe przepisy Re:Szpinakowe przepisy

Agnieszka
Participant
Posted on 15 marca 2005 at 20:12

[b]Bazylio![/b] Uprzejmie informujê, ¿e zrobi³am mielone ze szpinakowym nadzieniem! Uroczysta premiera min i smaków odbêdzie siê w sobotê w czasie imprezki rodzinnej :laugh: Trzymaj kciuki! Wprawdzie przez okno mnie nie wyrzuc±, bo to mój dom, ale mog± czym¶ [i]we mnie[/i] rzucaæ! 😉
Gotowa³am te¿ zupê szpinakow±. W taki sam sposób jak szczawiow±, tzn. z ziemniaczkami i jajkiem. Gdybym doda³a troszkê soku cytrynowego by³aby jeszcze lepsza i praktycznie nie do odró¿nienia od szczawiowej. Pycha!
Aga

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email