Re:Szpinakowe przepisy

Home Forums Działy Forum Szpinakowe Szpinakowe przepisy Re:Szpinakowe przepisy

Katarzyna
Participant
Posted on 13 marca 2005 at 02:04

Anerite ma racjê co do tej zasma¿ki. Nie jest konieczna, ale daje gêsto¶æ, w koñcu te jaja powinny siê na czym¶ trzymaæ. Ale jak odpowiednio odparujesz wodê ze szpinaku, to te¿ jest gêsty. I muszê siê przyznac ze wstydem, ¿e szpinaku li¶ciastego (mam na my¶li ¶wie¿ego) nigdy nie robi³am. Nie mam zaufania do tego na rynku (jakie¶ o³owie czy co¶), choæ z drugiej strony wszystko, co jem mo¿e byæ i najprawdopodobniej jest naszpikowane metalami ciê¿kimi. Eh!
Pozdrawiam
B.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email