Re:Szpinakowe przepisy

Home Forums Działy Forum Szpinakowe Szpinakowe przepisy Re:Szpinakowe przepisy

Katarzyna
Participant
Posted on 19 marca 2005 at 10:04

Ewo, jak mo¿esz nazywaæ szpinak zielonym paskudztwem? Jestem w g³êbokim szoku!!! ;):laugh:
Nie, tak powa¿nie to wiem, ¿e wiêkszo¶æ ludzi tego nie lubi. My¶lê sobie, ¿e winne s± stereotypy mówi±ce, ¿e szpinak jest b³eee i nasze dzieciñstwo, w którym karmiono nas szpinakiem na si³ê. A ten szpinak najczê¶ciej przypomina³ ‚kacz± kupê’. I nic dziwnego, ¿e gdzie¶ pozosta³ uraz. A przecie¿ to jest naprawdê dobre. Pozdrawiam
B.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email