Re:szkodliwość diety odchudzającej

Home Forums Działy Diety szkodliwość diety odchudzającej Re:szkodliwość diety odchudzającej

Jola
Participant
Posted on 29 maja 2005 at 15:03

Jestem grubasem (chocia¿ ostatnio trochê schud³am) i wydaje mi siê,¿e tusza staje siê dopiero wtedy problemem gdy przeszkadza normalnie ¿yæ. Inaczej najlepiej j± polubiæ. 😛
Obiema rêkami podpisujê siê po zdaniem,¿e co cz³owiek to dieta.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email