Re:szkodliwość diety odchudzającej

Home Forums Działy Diety szkodliwość diety odchudzającej Re:szkodliwość diety odchudzającej

admin
Keymaster
Posted on 29 maja 2005 at 14:54

Bazylio, masz racje. Zmiana stylu od¿ywiania to jest podstawa. No i jeszcze dochodzi wiele innych czynników jak wiek, cechy genetyczne itd. Ka¿dy organizm jest inny i nie ma jednej, jedynej m±drej wskazówki, ¿e to ma byæ tak a nie inaczej.
Moja kole¿anka (co prawda m³odsza ode mnie o 8 lat) stosowa³ pewna diete i schud³a 23 kg w ci±gu roku. Przez dwa lata utrzymywa³a wagê ci±gle kontroluj±c siê, juz mo¿e nie tak drastycznie ale jednak. Pó¿niej zaczê³a je¶æ "normalnie".
Przyty³a juz ok. 10 kg.
Ech KOBIETY, ale¿ my mamy problemy hihi

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email