Re:szkodliwość diety odchudzającej

Home Forums Działy Diety szkodliwość diety odchudzającej Re:szkodliwość diety odchudzającej

admin
Keymaster
Posted on 29 maja 2005 at 11:24

Ten efekt ponownego tycia jest doskonale opisany w ksi±¿ce "Je¶æ aby schudn±æ",
autor Michel Montignac. Miesi±c temu natknê³am sie na tê ksi±zke. Przerobi³am juz w swoim zyciu sporo ró¿nych diet i z tym samym skutkiem. Ale, ze jestem osoba niska, ka¿de kilka kilogramów wiêcej to dla mnie problem. No wiêc ca³y czas walcze 🙂
Zaczê³am stosowaæ sie do wskazówek z tej ksi±zki. W ci±gu miesi±ca schud³am 4 kg, tak wiêc niewiele, ale wed³ug zapewnieñ autora tu nie wyst±pi efekt "jojo".
W dodatku czuje sie ¶wietnie i wcale nie musze siê g³odziæ.
Polega to tylko na wyeliminowaniu z diety co niektórych potraw i umiejetnym zestawieniu posi³ków.
Tak wiêc mam nadzieje, ¿e bede sobie tak chud³a powolutku 🙂
Poczekam 🙂

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email