Re:Szkocja

Home Forums Działy Kuchnie Świata Szkocja Re:Szkocja

Edyta
Participant
Posted on 16 kwietnia 2005 at 15:23

Masz racje, czasem lepiej nie wiedzieæ co siê je. :laugh: Tylko, ¿e ja zawsze przed wyjazdami staram siê zapoznaæ z kuchni±, jestem raczej niejadkiem, tak wiêc jak ju¿ jem to wolê zje¶æ co¶ dobrego ni¿ traciæ miejsce w ¿o³±dku na "kpiny" a nie potrawy i dlatego studiuje kuchnie danego pañstwa ¿eby siê nie naci±æ. Chod¼ musze przyznaæ, wspominaj±c haggis, ¿e czasem warto. :laugh:

Post edited by: mudzia, at: 2005/04/16 13:34

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email