Re:Stoły średniowiecznej Europy

Home Forums Działy Kuchnie Świata Stoły średniowiecznej Europy Re:Stoły średniowiecznej Europy

Rafał
Participant
Posted on 19 sierpnia 2005 at 00:38

Skoro piwo pi³y g³ównie kobiety i nawet kazano piwo piæ jako pokutê, to dlaczego Leszek Bia³y nie pojecha³ na krucjatê t³umacz±c, ¿e tam gdzie jad± nie ma piwa, a papie¿ t± argumentacjê uzna³ za wystarczaj±c±?

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email