Re:sprzęt ułatwiający życie

Home Forums Ostanie zakupy Sprzęt i wyposażenie sprzęt ułatwiający życie Re:sprzęt ułatwiający życie

Jola
Participant
Posted on 6 lipca 2005 at 21:31

Dziêki za poparcie.Te¿ uwa¿am,¿e jest niezbêdny w kuchni.Jak ³atwo dostosowaæ do niego przepisy.a nad kupnem maszyny do pieczenia chleba ca³y czas siê zastanawiam. 😉

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email