Re:Smaki i Smaczki po raz drugi

Home Forums Działy Hudy Park Smaki i Smaczki po raz drugi Re:Smaki i Smaczki po raz drugi

marek
Participant
Posted on 1 lutego 2005 at 23:16

Ju¿ to proponowa³em przy poprzednim po¶cie, ale co tam…Dziêkujê w swoim i innych imieniu. W erze komputerów tak wydana ksi±¿ka mo¿e u³atwiæ trudy wyszukiwania przepisów. Je¶li jeste¶ jej posiadaczem opublikuj proszê kilka pozycji podaj±c ¿ród³o. Bedzie to pogl±dowe przedstawienie zasobów tej p³yty i pozwoli siê zoriêtowaæ innym czy warto kupiæ.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email