Re:Smaki i Smaczki

Home Forums Działy Hudy Park Smaki i Smaczki Re:Smaki i Smaczki

marek
Participant
Posted on 31 stycznia 2005 at 22:16

Dziêkujê w swoim i innych imieniu. W erze komputerów tak wydana ksi±¿ka mo¿e u³atwiæ trudy wyszukiwania przepisów. Je¶li jeste¶ jej posiadaczem opublikuj proszê kilka pozycji podaj±c ¿ród³o. Bedzie to pogl±dowe przedstawienie zasobów tej p³yty i pozwoli siê zoriêtowaæ innym czy warto kupiæ. 🙂

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email