Re:Slezanska

Home Forums Działy Hudy Park Slezanska Re:Slezanska

marek
Participant
Posted on 28 sierpnia 2005 at 15:11

No i po problemie. Dziêkujê Jolu. 🙂 A co do merytorycznej warto¶ci przepisów pozwolê siê z Wami nie zgodziæ, dla mnie bomba. Byæ mo¿e by³y Panie znacznie lepiej znaj±ce temat, ale trzeba mieæ jeszcze ich ksia¿ki aby je przepisywaæ, je¶li jednak kto¶ ma i podejmie siê tego dzie³a to nie widzê przeszkód aby i inne autorki publikuj±ce dawno upowszechniæ.
Co do odrêbnego dzia³u, mo¿na by zrobiæ nawet i 20 i napewno by siê przyda³y jednak im wiêkszy transwer (ogladalno¶æ) tym utrzymanie strony dro¿ej kosztuje. 🙁

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email