Re:śledzie

marek
Participant
Posted on 14 lipca 2005 at 22:54

Ale¿ do tego przepisu mo¿na adoptowaæ ka¿dy inny, w miejsce oleju, marynaty wprowadziæ majone¿ wymieszany z koncentratem pomidorowym, mo¿na dodaæ odrobinê ¶mietany lub jogurtu aby nie by³ zbyt gêsty.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email