Re:sery z mleka krowiego i koziego

Home Forums Przepisy czytelników Szukam przepisu na…. sery z mleka krowiego i koziego Re:sery z mleka krowiego i koziego

admin
Keymaster
Posted on 27 września 2005 at 23:46

Najszybszy serek
1l mleka z woreczka zakwasiæ w s³oiku lub garnku. Wlaæ do wiêkszego darnka. Zagotowaæ litr s³odkiego mleka. Wrz±cym mlekiem zalaæ zsiad³e, odczekaæ ok 5- 10 min., lello pomieszæ. Gdy siê poka¿e serwatka przelaæ ser przez gêste sitko lub p³ótno.Poczekaæ 10-15min. i prze³o¿yæ na talerzyk lub mieseczkê. Je¶li proszê odlaæ.
Ten ser zawsze sie udaje i jest prosty w produkcji.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email