Re:sery z mleka krowiego i koziego

Home Forums Przepisy czytelników Szukam przepisu na…. sery z mleka krowiego i koziego Re:sery z mleka krowiego i koziego

Jola
Participant
Posted on 26 czerwca 2005 at 22:39

Znalaz³am przepis na twaróg z krowiego mleka:
1. Mleko pe³not³uste (3.25) podgrzaæ do temperatury letniej (palec w³o¿ony nie parzy)

2. Rozbe³taæ ³y¿kê gêstej kwa¶nej (sour cream) ¶mietany z mlekiem

3. Nakryæ, odstawiæ w jak najcieplejsze miejsce na 2-3 dni

4. Kwa¶ne mleko podgrzaæ do 60°C (to znaczy palec trochê parzy, ale nie za bardzo…)

5. Przestudziæ, odcedziæ, odcisn±æ czy siê znajdzie na pok³adzie (sitko, kapelusz…)

Uwagi techniczne :

1. Im d³u¿ej mleko kwa¶ne stoi, tym i ser na koniec kwa¶niejszy
2. Im cieplejsze siê zsiad³e mleko odcedza tym ser chudszy

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email