Re:Sentymenty

Home Forums Działy Hudy Park Sentymenty Re:Sentymenty

admin
Keymaster
Posted on 19 grudnia 2004 at 21:24

Przepraszam administratora, ¿e tak wcinam siê w w±tek. Nie by³am tutaj zaproszona, wiêc jeszcze raz przepraszam. Postanowi³am napisaæ ze wzglêdu na Anerite. Irenko, piszê do Ciebie maile, ale niestety Twoja poczta ich nie przyjmuje. Wszystkie wracaj± do mnie z powrotem. Twoje dochodz± do mnie bez problemu. Je¿eli mo¿esz to podaj mi inny adres e-mail na ktory mogê do Ciebie napisaæ.
Wszystkich forumowiczów pozdrawiam i ¿yczê zdrowych i pogodnych ¶wi±t.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email