Re:Ryby

Rafał
Participant
Posted on 15 sierpnia 2005 at 23:06

Witlinek to kuzyn dorsza. Jest odeñ nieco mniejszy i smuklejszy, nie ma te¿ w±sika na "brodzie". W Ba³tyku p³ywa, ale tylko w zachodniej czê¶ci. W naszej jest go bardzo niewiele. Najwiêcej siê go ³owi w Morzu Pó³nocnym i pn. czê¶ci Morza ¦ródziemnego. Nadaje siê zw³aszcza na sushi, bo jego miêso najlepsze jest na surowo.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email