Re:Ryby

Katarzyna
Participant
Posted on 21 stycznia 2005 at 17:01

Je¶li nikt nie chce nic dodaæ, to znowu ja siê odzywam. Ju¿ jestem po spróbowaniu to³pygi. Nie smakowa³a mi. Trochê mulasta, krótkie, ale bardzo grube o¶ci, t³usta. Wiêcej jej nie kupiê.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email