Re:Roquefort robiony w domu

Home Forums Przepisy czytelników Szukam przepisu na…. Roquefort robiony w domu Re:Roquefort robiony w domu

Rafał
Participant
Posted on 18 sierpnia 2005 at 23:38

Feta te¿ jest od niedawna zastrze¿ona. Spowodowa³o to niez³± panikê w Danii, gdzie ser ten jest do¶æ popularny, zw³aszcza produkcji ichniejszej Arli. Na gwa³t trzeba by³o zmieniaæ opakowania z "ser feta" na "ser typu feta".

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email