Re:przepisy

Home Forums Działy Hudy Park przepisy Re:przepisy

marek
Participant
Posted on 4 maja 2005 at 12:27

Popieram zdanie Agi. Ludzie zadaj± pytania, co¶ chc± wyja¶niæ…….. Niestety modu³ na którym "stoi" Pychotka nie ma funkcji powiadamiania autorów o komêtarzach do ich przepisów. Pozostaje wiêc tylko od czasu do czasu poczytaæ i ewentualnie odpowiedzieæ aby rozwiaæ w±tpliwo¶ci.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email