Re:Przelicznik

admin
Keymaster
Posted on 26 marca 2005 at 20:42

Jak mozliwe jest to,ze w ma³ej ³yzeczce miesci sie wiêcej kaszy mannej niz gryczanej natomiat w du¿ej nastêpuje zdecydowana zmiana- z tego co wiem objêto¶æ zawsze powinna byæ proporcjonalna i sta³a odnoscie jednego materia³u:) czy¿by kasza manna by³a zdolna zmieniac swoj± objêto¶æ w zalezno¶ci od przedmiootu w jakim sie znajduje..:D ??

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email