Re:polędwica

Home Forums Działy Hudy Park polędwica Re:polędwica

Jola
Participant
Posted on 8 września 2005 at 22:03

Jedno z tego jest zgodne z prawd±,to jest miêso PIERWSZEJ jako¶ci.Jest to kawa³ek miê¶nia po drugiej stronie ko¶ci schabowej.Jest on niewielki,ale tak delikatny,¿e kotleciki z niego sma¿y siê po 30 sekund z ka¿dej strony i dodaje sie do niego bardzo ma³o przypraw,bo sam jest najsmaczniejsz± czê¶ci± ¶wini.Mo¿na go piec na grilu po krótkim pobycie w marynacie lub sma¿yæ albo dusiæ po wypchaniu farszem.Robienie z niej kie³bas by³oby najwiêksz± z mo¿liwych zbrodni± kulinarn±.sporo przepisów na polêdwiczki ma Kuroñ

Post edited by: jobi, at: 2005/09/08 20:12

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email