Re:Podlasie

Home Forums Działy Polskie kuchnie regionalne Podlasie Re:Podlasie

Ewa
Participant
Posted on 25 lutego 2005 at 22:46

Kartacze . Podaje oryginalny sposob :¦wie¿e miêso wieprzowe – najlepiej karkówkê lub ³opatkê – obmyæ i podgotowaæ do ¶redniej miêkko¶ci, dodaj±c listek laurowy i pieprz naturalny. Wywar miêsny pozostawiæ do gotowania kartaczy, a miêso zemleæ wraz z cebul± i z±bkiem czosnku. Pó¿niej wymieszaæ i dodaæ przyprawy do smaku. Tak przygotowany farsz podsma¿yæ na patelni przez oko³o 10 minut.
Ziemniaki obraæ, umyæ i potarkowaæ. Nastêpnie masê ziemniaczan± wycisn±æ, a wytr±cony krochmal dodaæ do ciasta. Masê trzeba sparzyæ wod± lub wywarem miêsnym – aby nie by³a zanadto twarda. Z wymieszanego, elastycznego ciasta formowaæ placki i zawijaæ w nie kule z przygotowanego miêsnego farszu. Wrzucaæ do wrz±cej wody (wywaru). Czas gotowania kartaczy zale¿y od ich wielko¶ci oraz od tego czy do ciasta dodaje siê m±ki i gotowanych ziemniaków. Takie z zupe³nie surowego ciasta i do¶æ sporej wielko¶ci gotuj± siê oko³o 2 godzin.

Danie podaje siê z zasma¿k± (podsma¿ona cebulka i boczek).

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email