Re:Podhale

Home Forums Działy Polskie kuchnie regionalne Podhale Re:Podhale

Kasia
Participant
Posted on 6 maja 2005 at 23:14

Przepis na kwa¶nice znajdziesz Ewo w dziale z zupkami, naprawdê ³atwo siê j± gotuje i jeszcze ³atwiej po¿era.Najlepsza jest z kapusty kiszonej w³asnej roboty i wcale nie musisz mieæ ogromniastej beczki. Kiszê kapustê co roku w du¿ej kamionce odziedziczonej po babci potem przek³adam do s³oi i lekko pasteryzuje.Chyba na kazdym targu mo¿na kupiæ juz poszatkowan± kapuchê, s± te¿ gospodarstwa sprzedaj±ce to warzywo i szaatkujace na miejscu, przynajmniej wiesz co jesz i mo¿esz j± zaki¶ic po swojemu.Wasa Gazdzina.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email