Re:Partia Premiowa ::Grill::

Home Forums Re:Partia Premiowa ::Grill::

Mateusz
Participant
Posted on 6 kwietnia 2005 at 16:26

"Szasz³yki z w±tróbek gêsich"

Sk³adniki:
50 dag w±tróbek gêsich
12 dag s³oniny lub ugotowanego boczku wêdzonego
10 dag cebuli
sól, pieprz

Sposób wykonania:
W±tróbki op³ukaæ, osuszyæ, pokrajaæ na 24 plasterki ¶rednicy 4 cm. S³oninê lub boczek pokrajaæ na 20 cienkich plasterków tej samej wielko¶ci co ±tróbka. Cebulê pokrajaæ w cienkie kr±¿ki. Przygotowaæ 4 patyczki drewniane. W±tróbkê nabijaæ na patyczki na przemian z plastrami boczku i cebuli. Szasz³yki sma¿yæ ze wszystkich stron na grilu. Pod koniec sma¿enia dodaæ sól i pieprz.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email