Re:Partia Premiowa ::Grill::

Home Forums Re:Partia Premiowa ::Grill::

Mateusz
Participant
Posted on 6 kwietnia 2005 at 16:19

"Szasz³yki z kie³basy i sera"

Sk³adniki:
20 dag kie³basy
15 dag pieczarek
5 dag ¿ó³tego sera (gouda lub innego)
2 cebule
2 pomidory
pieprz, sól

Sposób wykonania:
Kie³basê umyæ w ciep³ej wodzie, zdj±æ b³onê i pokrajaæ w pllasterki. Pieczarki umyæ i przyci±æ trzonki. pokrajaæ ser, cebulê i pomidory w plasterki o wielko¶ci zbli¿onej do wêdliny. Na patyczki lub ro¿enki nadziaæ: kie³basê, pomidory, pieczarki, cebulê, ser, posypaæ lekko pieprzem i sol±. Upiec na grilu.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email