Re:Partia Premiowa ::Grill::

Home Forums Re:Partia Premiowa ::Grill::

Eugeniusz
Participant
Posted on 4 kwietnia 2005 at 19:17

[b]Bak³a¿an z grila[/b]

Sk³adniki:
4 kromki chleba tostowego lub weka (vel weki vel bu³ki paryskiej val francuza – mam nadziejê, ¿e wszyscy wiedz±, o co mi chodzi  ),
1 niedu¿y bak³a¿an
ser mozarella (4 plasterki)
1 pomidor
4 listki bazylii

Sposób przyrz±dzenia:
Bak³a¿ana nale¿y umyæ i pokroiæ w plastry grubo¶ci ok. 1-2 cm. Posoliæ i odstawiæ na 1-2 godziny a¿ pu¶ci sok. Dok³adnie osuszyæ rêcznikiem papierowym. Pieczywo i bak³a¿ana upiec na grilu z obydwu stron. Teraz czas na zrobienie kanapek na kromce chleba uk³adam bak³a¿ana, na nim plasterek mozarelli, plasterek pomidora i na samej górze listek bazylii.
autor: Aanita

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email