Re:Partia Premiowa ::Grill::

Home Forums Re:Partia Premiowa ::Grill::

Mateusz
Participant
Posted on 6 kwietnia 2005 at 16:07

"Szasz³yk z kurczaka"

Sk³adniki:
1 kurczak
oko³o 20 plasterków wêdzonego boczku
15 dag pieczarek
posiekana natka pietruszki

Sposób wykonania:
Miêso podzieliæ na niewielkie kawa³eczki. Ka¿dy posoliæ, oprószyæ pieprzem, zawin±æ w plasterek boczku. Na szpikulec nak³adaæ krojon± na pó³ pieczarkê i tak na przemian, kurczaka i peczarkê. Sma¿yæ na grilu. Podawaæ posypane natk± pietruszki.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email