Re:Partia Premiowa ::Grill::

Home Forums Re:Partia Premiowa ::Grill::

Kasia
Participant
Posted on 5 kwietnia 2005 at 20:09

[b]Wo³owina po kowbojsku:[/b]

70 dag. wo³owiny bez ko¶ci.
8 ma³ych cebulek.
str±k czerwonej papryki.
marynata:
0,5 szkl. ostrego keczupu.
1/3 szkl. oliwy
3 ³y¿ki magii.
³y¿ka tartego chrzanu.

Wszystkie sk³adniki sosu ³±czymy ze sob±. Wo³woinê kroimy na plastry grubo¶ci 1,5 cm, a nastêpnie jak najd³u¿sze s³upki. Paprykê myjemy, kroimy na osiem czêsci. Nadziewamy miêso na szpadki, przebijaj±c kilkakrotnie ka¿dy pasek. Uk³adamy szasz³yki w naczyniu zalewamy marynat±. Po 2 godz. wyjmujemy. Na koñcu ka¿dej szpadki umieszczamy cebulkê lub paprykê.Pieczemy na grillu.

Przepis zosta³ nades³any na Druga Edycjê Konkursu Pychotki przez Ga¼dzinê.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email