Re:Partia Premiowa ::Grill::

Home Forums Re:Partia Premiowa ::Grill::

Eugeniusz
Participant
Posted on 5 kwietnia 2005 at 19:26

[b]Pieczone skrzyde³ka kurczaka "z piaskiem" [/b]

Sk³adniki:
1 kg skrzyde³ek z kurczaka
2 ³y¿ki bu³ki tartej, 4 ³y¿ki przyprawy "gyros"
4 ³y¿ki oleju, sól, 3 ³y¿ki pasty paprykowej

Sposób przyrz±dzenia:
Skrzyde³ka dzielimy na trzy czê¶ci odrzucaj±c koñcówkê, mozna zostawiæ do zrobienia jakiego¶ wywaru. Do miski wrzucamy przyprawy, bu³kê tart±, pastê paprykow±, sól i olej. Wszystko mieszamy i zostawiamy na 10-15 min. Skrzyde³ka pieczemy w piekarniku przez 35-40 min w temperaturze 220 stopni C.
autor: dispell

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email