Re:Partia Premiowa ::Grill::

Home Forums Re:Partia Premiowa ::Grill::

Eugeniusz
Participant
Posted on 5 kwietnia 2005 at 19:25

[b]Opiekane pstr±gi[/b]

Sk³adniki:
4 pstr±gi
4 ga³±zki natki pietruszki
4 plasterki cebuli
6 ³y¿ek oleju
sok z cytryny
³y¿eczka soli
1/2 ³y¿eczki pieprzu
1/4 ³y¿eczki zmielonego kminku

Sposób przyrz±dzenia:
Wymieszaæ ze sob±: olej, sok z cytryny, ³y¿eczkê soli, pieprz i kminek. Po wymieszaniu odstawiæ. Ryby wypatroszyæ, zostawiaj±c g³owy i ogony, dok³adnie wyp³ukaæ, osuszyæ. W³o¿yæ do przygotowanej marynaty. Pozostawiæ na minimum 2 godziny, kilkakrotnie w niej obracaj±c. Wyj±æ pstr±gi z marynaty. Do ka¿dej ryby w³o¿yæ ga³±zkê natki pietruszki i plasterek cytryny. Grillowaæ na rozgrzanym grillu oko³o 15 minut, smaruj±c kilkakrotnie marynat±. Podczas grillowania obróciæ tylko raz. Podawaæ z pieczywem i sa³atk±.
autor: dispell

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email