Re:Partia Premiowa ::Grill::

Home Forums Re:Partia Premiowa ::Grill::

Eugeniusz
Participant
Posted on 5 kwietnia 2005 at 18:57

[b]Cukinia z rusztu[/b]

Sk³±dniki:
2-3 szt. cukinii
2 z±bki czosnku
2 ³y¿ki oliwy z oliwek
1 ³y¿eczka ocetu winnego
gruboziarnista sól, ¶wie¿o mielony czarny pieprz

Sposób przyrz±dzenia:
Cukinie dobrze umyæ, pokroiæ w plastry grubo¶ci 0,5 – 1 cm, zamoczyæ na kilka minut w zaprawie z oliwy, zmia¿d¿onego czosnku, soli, pieprzu i octu winnego (lub balsamicznego).
Na ¶rednio rozgrzanym grillu (ruszt posmarowany t³uszczem!) piec po 2 minuty z ka¿dej strony, tak ¿eby odbi³a siê kratka.
Prze³o¿yæ na nieco ch³odniejsze miejsce grilla albo na górn± pó³kê (je¶li taka jest), by przez nastêpne 10 minut jarzyna dogotowa³a siê w cieple, ale nie przypala³a.
autor: ??? (nieznany)

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email