Re:Partia Premiowa ::Grill::

Home Forums Re:Partia Premiowa ::Grill::

Kasia
Participant
Posted on 5 kwietnia 2005 at 18:22

[b]Kurczak tandoori:[/b]

kurczak ok. 1,5 kg.
2 ³y¿ki oleju.
marynata:
1 szkl. gêstego jogurtu naturalnego.
0,5 szkl. soku z cytryny.
1 ³y¿ka mielonej papryki.
1 ³y¿ka przeci¶niêtego przez praskê czosnku.
1 ³y¿ka sproszkowanego imbiru.
1,5 ³y¿eczki zmielonego kminku.
³y¿eczka kurkumy.
po pó³ ³y¿eczki zmielonego kardamonu i pieprzu.
sól.

W miseczce dok³adnie wymieszaæ sk³adniki marynaty. Kurczaka podzieliæ na pó³, zdj±æ z niego skórkê, umyæ osuszyæ. Miêso g³êboko ponacinaæ. W³o¿yæ do naczynia, zalaæ marynat±, przykryæ, wstawiæ do lodówki na 24 godz. przed umiesczeniem na grilu oczy¶ciæ kurczaka z marynaty i posmarowaæ olejem. U³o¿yæ na kratce grilowej naciêt± stron± do do³u i piec , az siê zrumieni. Przewróciæ na drug± stronê, posmarowaæ marynat± i piec dalej, przewracaj±c od czasu do czasu.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycje Konkursu Pychotki przez Ga¼dzinê.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email