Re:Partia Premiowa ::Grill::

Home Forums Re:Partia Premiowa ::Grill::

Eugeniusz
Participant
Posted on 4 kwietnia 2005 at 20:16

[b]¯ó³ty sos paprykowy[/b]

Sk³adniki:
2 cebule
2 ³y¿ki oliwy
3-4 str±ki ¿ó³tej papryki
pó³ pêczka natki pietruszki
sól, pieprz

Sposób wykonania:
Papryki umyæ, usun±æ gniazda nasienne, przekroiæ na æwiartki.
Aby pozbyæ siê skórki, nale¿y cz±stki papryki u³o¿yæ na blasze i wstawiæ do nagrzanego piekarnika, lub jeszcze lepiej ustawiæ pod elektrycznym grillem.
Kiedy skórka sczernieje, bêdzie j± ³atwo usun±æ.
Obrany mi±¿sz papryki pokroiæ w drobn± kosteczkê.
Posiekan± cebulê zeszkliæ na oliwie, dodaæ paprykê. Wlaæ szklankê wody i gotowaæ a¿ papryka zmiêknie (je¶li woda wyparuje, a papryka bêdzie nadal twardawa, mo¿na ponownie podlaæ wod±). Sos wystarczy ju¿ tylko przetrzeæ lub zmiksowaæ, doprawiæ sol± i pieprzem, posypaæ natk±.
autor: aganiok

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email