Re:Partia Premiowa ::Grill::

Home Forums Re:Partia Premiowa ::Grill::

Eugeniusz
Participant
Posted on 4 kwietnia 2005 at 20:14

[b]Ziemniaki z grilla w marynacie sojowej[/b]

Sk³adniki:
1 kg du¿ych ziemniaków
Marynata:
1/2 szklanki ciemnego sosu sojowego
1/2 szklanki oliwy lub oleju
2 ³y¿ki czerwonego octu winnego
1 ³y¿ka posiekanego ¶wie¿ego imbiru lub 2 p³askie ³y¿eczki suszonego
ew. z±bek czosnku

Sposób wykonania:
Sk³adniki marynaty dok³adnie wymieszaæ.
Ziemniaki obraæ, pokroiæ w 1 cm plastry.
Podgotowaæ na pó³twardo w osolonej wodzie.
Odcedziæ, przestudziæ, prze³o¿yæ do du¿ego, p³askiego naczynia i dok³adnie posmarowaæ marynat± sojow±. Pozostawiæ na oko³o 1 godzinê, w miêdzyczasie przewróciæ plastry ziemniaków na drug± stronê, aby równomiernie przesz³y marynat±. Piec bezpo¶rednio na ruszcie grilla na ¶rednim ogniu a¿ do lekkiego zrumienienia. Skórka powinna zrobiæ siê lekko chrupi±ca.
Smakosz

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email